เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย

ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสองสถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากลโลก YogaAlliance USA.
และกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรครูโยคะ ปี 2561
เปิดรับสมัครแล้ว!!!


โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998หลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 100 ชั่วโมง ( เรียน 14 วัน )
* ผู้เรียนควรมีประสบการณ์ฝึกโยคะอย่างน้อย 4 ปี *