เปิดรับสมัครแล้วครูโยคะสร้างอาชีพ
รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

เรียนทุกวันจันทร์ - อังคาร
เริ่มวันที่ 8 มิถุนายน 2558

ราคา 39,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

เรียนทุกวันเสาร์
เริ่มวันที่9 พฤษภาคม 2558

ราคา 39,000

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง
2 ภาษา

เรียนทุกวันจันทร์
เริ่มวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ราคา 49,000.-

 

หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการฝึกโยคะ
4 ปีขึ้นไป

เรียนทุกวันอาทิตย์
เริ่มวันที่ 5 กรกฏาคม2558

ราคา 25,000.-


 

เข้าสู่หน้าหลัก