เราคือ ร.ร. สอนโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย มีทีมครูเก่งระดับแนวหน้า สร้างคุณให้เป็นครูโยคะมืออาชีพ
รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

เรียนทุกวันจันทร์ - อังคาร
เริ่ม 23 พฤศจิกายน2558

ราคา 39,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

คอร์สเรียนวันเสาร์
เริ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2559

ราคา 39,000.-

 

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

เรียนทุกวันพุธ - พฤหัสบดี
เริ่ม 20 เมษายน 2559

ราคา 39,000.-

 

 

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง
(สองภาษา)

เรียนทุกวันจันทร์
เริ่ม 4 เมษายน 2559

ราคา 49,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง

เรียนทุกวันอาทิตย์
เริ่ม 3 เมษายน 2559

ราคา 29,000.-

 

เข้าสู่หน้าหลัก