โรงเรียนบางกอกโยคะ
02-634-4200
081-826-8147 099-213-9998
ชั้น 7 อาคารไอทีเอพสีลมพาเลส ถ.สีลม กทม.
www.bangkokyoga.com
E-mail bangkok_yingyahoo.co.th

เปิดรับสมัครแล้วครูโยคะสร้างอาชีพ

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

เรียนทุกวันพุธ,พฤหัสบดี
เริ่มวันที่ 18 มีนาคม 2558

ราคา 39,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

เรียนทุกวันเสาร์
เริ่มวันที่9 พฤษภาคม 2558

ราคา 39,000

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง
2 ภาษา

เรียนทุกวันจันทร์
เริ่มวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ราคา 49,000.-

หลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง
100 ชั่วโมง
อบการเรียนแบ่งเป็น 2 ครั้งๆละ 6 วัน
รอบแรก 12- 17 พ.ค. 58
รอบสอง 9 - 14 มิ.ย.58


ราคา 29,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
(สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการฝึกโยคะ 4 ปีขึ้นไป)

เรียนทุกวันอาทิตย์
เริ่มวันที่ 5 กรกฏาคม2558

ราคา 25,000.-

 

เข้าสู่หน้าหลัก