หลักสูตรครูโยคะ ปี 2560 โรงเรียนบางกอกโยคะ
เปิดรับสมัครแล้ว!!!

โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998


เรา คือ โรงเรียนสอนโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย

มีทีมครูเก่งระดับแนวหน้า สร้างคุณให้เป็นครูโยคะมืออาชีพ
รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ