เราคือ ร.ร. สอนโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย มีทีมครูเก่งระดับแนวหน้า สร้างคุณให้เป็นครูโยคะมืออาชีพ
รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง


เรียนทุกวันอาทิตย์
เริ่ม 3 เมษายน 2559

ราคา 29,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง
(สองภาษา)

เรียนทุกวันจันทร์ เริ่ม 4 เมษายน 2559
เรียนทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 7 สิงหาคม 2559

ราคา 49,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง


เรียนทุกวันพุธ - พฤหัสบดี
เริ่ม 20 เมษายน 2559

ราคา 39,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

เรียนทุกวันเสาร์
เริ่ม 28 พฤษภาคม 2559

ราคา 39,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

เรียนทุกวันอาทิตย์
เริ่ม 29 พฤษภาคม 2559

ราคา 39,000.-

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

เรียนทุกวันจันทร์ - อังคาร
เริ่ม 13 มิถุนายน 2559

ราคา 39,000.-

 

เข้าสู่หน้าหลัก