หลักสูตรครูโยคะ ปี 2567/2024 และ 2566/2023
เปิดรับสมัครแล้ว !!!
โทร. 02 634 4200 / 08 1826 8147 / 09 9213 9998

----------------------------------------------------------

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)

รุ่นเรียนวันเสาร์ เริ่ม 2 มีนาคม 2567
รุ่นเรียนวันจันทร์ - อังคาร เริ่ม 11 มีนาคม 2567
รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 9 มิถุนายน 2567

--------------------------------------------------------
หลักสูตรครูโยคะสองภาษา 200 ชั่วโมง
รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 28 เมษายน 2567

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง ต่อเนื่อง
(สำหรับผู้มีเวลาจำกัด)

เริ่มวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2567

หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มวันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2567 และ 12 - 19 กรกฎาคม 2567

หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่นเรียนวันเสาร์ เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2567


เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย

การันตีคุณภาพกว่า 19 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจาก 3 สถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากล YogaAlliance USA
Yoga Vidyagurugul India และ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรครูโยคะนานาชาติสองภาษา 200 ชั่วโมง
(ไทย-อังกฤษ) มาตรฐานสากล

สอนโดยชาวอินเดียและครูไทยมืออาชีพ

หลักสูตรนี้ เปิดปีละครั้ง / รับไม่เกิน 12 คนต่อรุ่น


ทำไมต้องเรียนหลักสูตรครูโยคะสองภาษา


1) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประเทศโดยเปิดประสบการณ์
สร้างการเรียนรู้สร้างธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับลูกค้าต่างชาติที่สนใจฝึกโยคะ

2) อาชีพครูโยคะเป็นที่ต้องการของ บริษัท ห้างร้าน โรงแรมต่าง ๆ
ที่อยากให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ได้รับการสอนจากครูโยคะที่มีทักษะเรื่องภาษา

3) สตูดิโอโยคะชั้นนำ อยากได้ครูที่สามารถ Balance Class
ในกรณีที่ต้องสอนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมาเรียนร่วมคลาสเดียวกัน

4) เตรียมพร้อมอีกหนึ่งอาชีพเมื่อมีแพลนต้องไปอยู่ต่างประเทศ

5) ต้องการสอน private ลูกค้าต่างชาติ

6) ต้องการมีทักษะในเรื่องภาษาในการสอนโยคะเพื่อติดอาวุธ สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับครูสอนโยคะ

7) ต้องการเปิดสตูดิโอสอนโยคะที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้ามาใช้บริการโดยไม่มีข้อจำกัด

รับรองหลักสูตรจากสถาบันโยคะนานาชาติ
YogaAlliance USA และกระทรวงศึกษาธิการ

200 - Hous Course Certification
มีงานรองรับทันทีเมื่อจบหลักสูตรIntensive Course
- Asana theory and practice - Pranayama and meditaion
- Yoga philosophy - Communication skill
- Anatomy and physiology - Yoga teacher cretificate

- มีความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
ในการสอนตอบโจทย์ผู้ฝึกในคลาส ที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เป็นครูโยคะที่สอนเก่ง มั่นใจ เข้าใจโยคะอย่างถูกต้อง

ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึกรู้จริง
ทำให้ผู้ฝึกมีคุณภาพกายจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- สามารถออกแบบการสอนโยคะ
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีทักษะในการสังเกตผู้เรียนสามารถจัดระเบียบท่วงท่าโยคะ

ให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม ลดการบาดเจ็บ พัฒนาคุณภาพ
การฝึกของผู้เรียนได้อย่างอย่างต่อเนื่อง

- สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ - สรีระวิทยาโยคะ
มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฝึก และสามารถแนะนำหรือเป็นที่
ปรึกษาด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้

- มีภาวะผู้นำ
กล้าแสดงออกมั่นใจในการแนะนำและสอนโยคะ
หน้าชั้นเรียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ด้วยลีลาที่สง่างาม น้ำเสียง
อันทรงพลัง


- มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวก
ที่ใช้โยคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิด
การเปิดโลกทัศน์สร้างวิถี แห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตรู้หลัก
ในการบริหารจัดการ ตลาดและดำเนินธุรกิจ การเปิดสตูดิโอโยคะ
เทคนิคการหางานเป็น ครูสอนโยคะทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ
สามารถสอนได้ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ อย่างภาคภูมิมั่นใจ


Bilingual Yoga Teacher Training 200 Hrs.
Received a certificate certified by the Ministry of Education
Register for RYT 200 (Yoga Alliance )

Monday’s class
Beginning April 28, 2024

🌺🌿 Time 09.00-16.00
🌿🌺 Price 55,000 .-

Why study a bilingual yoga teacher course ?

1 To prepare for the opening of the country by opening up experience, creating learning, creating a health business to support foreign customers interested in yoga
2 Yoga teacher careers are in demand from the hospitality company. Hotels want to provide the customers with fluent English-speaking yoga teachers.
3 Having a second job when going abroad
4 Want to teach foreign customers
5 Want to have language skills in teaching yoga to add value to yourself
6 Want to open a yoga studio with both Thai and foreign customers

Instructors
- Educate from an Indian teacher who is directly skilled in the science of yoga
- Educate from teachers who have experience, skills and specific ability

Language in instruction
Thai and English
*Philosophy and Thai speaking theory
*Training Asana and Pranayama
Speak English throughout the course
🌺 Learning with Indian and Thai teachers who can communicate fluently in English

Qualification
**For those who are interested in yoga teacher courses they should have practiced yoga for at least 6 consecutive months. ( Practice 3-4 days a week ) No need to be very good

Teaching guidelines / learning goals
Theory and practice
Teaching starts from the basics until the intermediate level. Until the student can teach professionally and can open a yoga studio
- This class will help improve your English speaking skills.
- Create an understanding of yoga teaching in the English and international teaching sectors

Teaching content
- Traditional Indian Yoga Philosophy
- Prayama
- Kiriya Muthra
- Focus on the position of Asana Makawa 100 Asana
- Practice in a brick-on
- Practice in Vinyasa style
- Practice in Ashtanga style
- Yoga Anatomy
- Focus on the correct posture
- Techniques for speaking, teaching yoga to be like a guru
- Teaching design suitable for each student
- Marketing and business in the yoga line
- Graduated students are welcome to participate in class after graduation

Sign up now
School fee deposit 10,000.-
(Closing for register when 12 people are reached)
The rest of the money must be paid on the first day of the class.บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ


บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ


ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ