พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ช่วงกิจกรรมเวิร์กชอป โดย ครูเบิร์ด


พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ช่วงกิจกรรมเวิร์กชอป โดย ครูสุขุม


พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ช่วงกิจกรรมเวิร์กชอป โดย มาสเตอร์โมหิต


พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ช่วงกิจกรรมเวิร์กชอป โดย ครูทัศ


สอบไฟนอล
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560


InnerLife
โดย ครูเล็ก

7-10 กรกฎาคม 2560


สอบไฟนอล
ประจำเดือน มิถุนายน 2560


Anatomy หมอดุลย์
25 มิถุนายน 2560

Workshop Anatomy on the mat
โดย ครูหนุ่ม
4-5 กุมภาพันธ์ 2560


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com