หลักสูตรครูโยคะ ปี 2567/2024 และ 2566/2023
เปิดรับสมัครแล้ว !!!
โทร. 02 634 4200 / 08 1826 8147 / 09 9213 9998

----------------------------------------------------------

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)

รุ่นเรียนวันเสาร์ เริ่ม 2 มีนาคม 2567
รุ่นเรียนวันจันทร์ - อังคาร เริ่ม 11 มีนาคม 2567
รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 9 มิถุนายน 2567

--------------------------------------------------------
หลักสูตรครูโยคะสองภาษา 200 ชั่วโมง
รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 28 เมษายน 2567

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง ต่อเนื่อง
(สำหรับผู้มีเวลาจำกัด)

เริ่มวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2567

หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มวันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2567 และ 12 - 19 กรกฎาคม 2567

หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่นเรียนวันเสาร์ เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2567


เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย

การันตีคุณภาพกว่า 19 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพ



ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจาก 3 สถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากล YogaAlliance USA
Yoga Vidyagurugul India และ กระทรวงศึกษาธิการ








เรียนรู้รวดเร็วสำหรับผู้มีเวลาจำกัด
แต่ต้องการเป็นครูสอนโยคะอย่างมั่นใจ เรียนต่อเนื่องเพียงหนึ่งเดือนเศษ
แต่การันตีคุณภาพให้คุณเป็นครูสอนโยคะอย่างมืออาชีพ

วันที่เรียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 30 มีนาคม 2567 (40 วัน)
สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด/อยู่ต่างประเทศ/มีเวลาจำกัด

เรียน อังคาร - เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์ และ จันทร์)
มีบริการที่พักฟรีสำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด
สอนโดยทีมครูผู้มากประสบการณ์ 6 ท่านในหลักสูตร


***เหมาะสำหรับผู้มีเวลาจำกัด
***ผู้อยู่ต่างจังหวัดที่ต้องการความสะดวกสบายในการเรียน โดยไม่กังวลเรื่องการเดินทางไปมา
***มีบริการที่พักฟรี
***เรียนรู้รวดเร็วต่อเนื่องเพียงหนึ่งเดือนเศษ
***การันตีคุณภาพให้คุณเป็นครูสอนโยคะอย่างมืออาชีพ
***สอนโดยทีมครูผู้มากประสบการณ์ 6 ท่านในหลักสูตร


เนื้อหาการเรียน
ภาคทฤษฎี
- ปรัชญาโยคะอินเดียและปรัชญาโยคะร่วมสมัย
- กายวิภาคศาตร์และสรีระวิทยาโยคะ
- ปราณายามะ การหายใจแบบโยคี
- ศาสตร์การล้างพิษแบบโยคี (กิริยา)
- การฝึกมุทรา พันธะ สมาธิ

ภาคปฏิบัติ
- เน้นการฝึกท่าอาสนะมากกว่า 100
- การเรียนรู้โยคะแนว Hatha Yoga / Ashtanga Yoga /
Vinyasa Yoga / power Yoga
- เทคนิคการสอนโยคะสำหรับผู้ป่วยผู้สูงวัย สตรีตั้งครรภ์ และโยคะเด็ก
- เทคนิคท่า การจัดระเบียบร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อเพื่อเสถียรท่า
- การหายใจประกอบการเคลื่อนไหวอย่างทรงพลัง
- การป้องกันการบาดเจ็บ การดูแลผู้ฝึกให้มีท่วงท่าที่ถูกต้อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพกายใจ
- เทคนิคการเป็นครูสอนหน้าชั้นเรียนอย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการพูดสอนโยคะให้เป็นอย่างกูรู
- การออกแบบการสอนให้เหมาะกับผู้ฝึก
สามารถสอนผู้ฝึกที่มีความแตกต่างได้ในคลาสเดียวกัน
- จรรยาบรรณและจริยธรรมของการเป็นครูโยคะ
- มีการสอบสอนจริงหน้าชั้นเรียนและฝึกงานกับกลุ่มผู้ฝึกจริงของโรงเรียน
- การตลาดและธุรกิจของโยคะ
- การเปิดธุรกิจสตูดิโอสอนโยคะ
- การเป็นครูสอนโยคะที่ประสบความสำเร็จมีงานสอนสู่อาชีพที่ยั่งยืน
ในสายครูโยคะที่ประสบความสำเร็จ


สนใจสอบถามรายละเอียด
โรงเรียนบางกอกโยคะ
โทร. 02-6344200, 081-8268147, 099-2139998
 
รับจำนวนจำกัด เพียง 8 ท่าน เท่านั้น !!!



ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ