มาสเตอร์โมฮิตได้เริ่มการฝึกโยคะและนั่งสมาธิตั้งแต่อายุ 14 และนำมา
ปรับใช้ใน วิถีชีวิตประจำวันนับจากนั้น โดยได้ศึกษาโยคะในหลายแนวทั้ง
Hatha, Iyengar และ Ashtanga ซึ่งทำให้ได้ฝึกฝนและสร้างทักษะ จนพัฒนา
เป็นแนวทางของตัวเองที่สร้างความแข็งแรงแต่ขณะเดียวกันก็มีความสุขุม
อ่อนโยน

มาสเตอร์โมฮิตเชื่อว่าโยคะเป็นศาสตร์ที่นำมาซึ่งการสร้างสุขภาพที่ดีทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการเข้าถึง และเข้าใจตนเอง
และชีวิต อย่างลึกซึ้ง

เกี่ยวกับหลักสูตร Improve Hatha Yoga 50 ชั่วโมง

• เรียนโยคะในเชิงลึก ตั้งแต่การจัดร่างกายให้ถูกต้อง การปรับท่า ประโยชน์
์และ ระยะเวลาของแต่ละท่าในการฝึก รวมไปถึงการออกชื่อที่ถูกต้องใน
ภาษาสันสกฤต
• การฝึกปราณเพื่อช่วยในการพัฒนาการฝึกอาสนะ รวมไปถึงการเชื่อมต่อ
ท่าจากท่าหนึ่งไปยังอีกท่าหนึ่ง
• การสร้าง sequence สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพกาย เช่น ปวดหลัง ความดันโลหิตสูง
นอนไม่หลับ และ ซึมเศร้าBangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com