หลักสูตรครูโยคะ ปี 2565/2022
เปิดรับสมัครแล้ว !!!
โทร. 02 634 4200 / 08 1826 8147 / 09 9213 9998

----------------------------------------------------------
หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)
รุ่นวันอาทิตย์ เริ่ม 12 มิถุนายน 2565
รุ่นวันพุธ-พฤหัสบดี เริ่ม 15 มิถุนายน 2565

----------------------------
หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (สองภาษา)
รุ่นวันอาทิตย์ เริ่ม 21 สิงหาคม 2565
----------------------------
หลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 200 ชั่วโมง
เรียน อังคาร - เสาร์
เริ่ม 5 กรกฎาคม - 3 กันยายน 2565
----------------------------
หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง 300 ชั่วโมง
(เรียนทุกวันเสาร์)
เริ่ม 20 สิงหาคม 2565
----------------------------
หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
(เรียนทุกวันอาทิตย์)
เริ่ม 10 กรกฎาคม 2565
----------------------------


เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย
ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสองสถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากล
YogaAlliance USA และ กระทรวงศึกษาธิการ


รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพ

ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ