อ.ดวงกร  แสนบุญโท (ครูแอ๊บ)


ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
- Yoga Teacher Training [ Bikram Yoga ]
- Advanced yoga Training Bangkok Yoga
-  Swami  Dayananda Ashram, Rishiesh, India.
-  Registered Yoga Teach

ประวัติการสอน
- สถาบันไตรญา
- โรงเรียนบางกอกโยคะ
- Body & mind Retreat Resortv อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎ์ธานี
-  Lullaby yoga
-  Enlighten yoga
- Aratee yoga
- สอนโยคะส่วนตัวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

กิจกรรมที่ถนัดเป็นพิเศษ
- อาจารย์สอนโยคะเพื่อสุขภาพ
- ครูผู้สอน Yoga Teacher Training
- อาจารย์สอน ไทชิ
-  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรรมชาติบำบัด/กิจกรรมสุขภาพสไตล์ตะวันออก

 

Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com