ธนนท์ ชัยวุฒิมากร (นนท์)จบคลาสครูโยคะ
-200 ชม และ 300 ชม จาก รร.บางกอกโยคะ
-Master Vijaya Kumar, แอสทังก้าโยคะ ขั้นที่ 1( Primary Serie) และ ขั้นที่ 2
(Secondary Serie) จากเมือง Mysore ประเทศอินเดีย
-Yin Yoga จากครูเล็ก
-Yoga Anatomy จากครูหนุ่ม
-Basic Backbend จาก Master Vinay Kumar เมือง Mysore ประเทศอินเดีย
-โยคะอายุรเวท จาก รร.บางกอกโยคะยืน

ประวัติการทำงาน :
รร. บางกอกโยคะ,
Trika yoga,
ปัญญกัญญ์โยคะ,
โยคะอเวนิว,
The crystal yoga
Namaste yoga
Private class (personal/company)Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com