หลักสูตรครูโยคะ ปี 2565/2022
เปิดรับสมัครแล้ว !!!
โทร. 02 634 4200 / 08 1826 8147 / 09 9213 9998

----------------------------------------------------------

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)

รุ่นวันอาทิตย์ เริ่ม 9 ตุลาคม 2565
รุ่นวันจันทร์-อังคาร เริ่ม 19 กันยายน 2565
รุ่นวันเสาร์ เริ่ม 19 พฤศจิกายน 2565

----------------------------
หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง 300 ชั่วโมง
(เรียนทุกวันเสาร์)
เริ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2566
----------------------------

เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย
ได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสองสถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากลโลก
YogaAlliance USA และกระทรวงศึกษาธิการ


การันตีคุณภาพกว่า 17 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพ

ธนนท์ ชัยวุฒิมากร (นนท์)
ประวัติการศึกษา
- หลักสูตรครูโยคะ 200 ชม และ 300 ชม จาก รร.บางกอกโยคะ
- Master Vijaya Kumar, แอสทังก้าโยคะ ขั้นที่ 1( Primary Serie) และ ขั้นที่ 2
(Secondary Serie) จากเมือง Mysore ประเทศอินเดีย
- Yin Yoga จากครูเล็ก
- Yoga Anatomy จากครูหนุ่ม
- Basic Backbend จาก Master Vinay Kumar เมือง Mysore ประเทศอินเดีย
- โยคะอายุรเวท จาก รร.บางกอกโยคะยืน
ประวัติการสอนโยคะ
- โรงเรียนบางกอกโยคะ
- Trika yoga
- ปัญญกัญญ์โยคะ
- โยคะอเวนิว
- The crystal yoga
- Namaste yoga
- Private class (personal/company)
ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ