ครูโยคะที่จบการศึกษา ปี 2006 - 2015

รัชนี
(ครูเดิ้น)
จินดารัตน์
(ครูเล็ก)
ธัญดา
(ครูเปิ้ล)
กรฎา
(ครูบี)
เบญจมาศ
(ครูจอย)
จิตรลดา
(ครูเอ๋)
ธัญภา
(ครูอ้อ)
นันท์นภัส
(ครูซินดี้)
ชลิดา
(ครูแดง)
นพมาศ
(ครูฝน)
อรเฉิด
(ครูเจี๊ยบ)
สุไกรทิพย์
(ครูเขียว)
ภัทรา
(ครูกบ)
ธิดารัตน์
(ครูกุ้ง)
ปณิชา
(ครูกีวี)
ปณิสรา
(ครูใหม่)
วรามน
(ครูมน)
คมเนตร
(ครูเนตร)
สุนันทา
(ครูนิว)
อัญภรณ์
(ครูนิด)
ณัฏฐกานต์
(ครูน้อง)
รสสุคนธ์
(ครูโอ๋)
มิ่งมานัส
(ครูมิ่ง)
พีรกาญจน์
(ครูภัทร)

ธนามาศ
(ครูปริม)
ศศิกานต์
(ครูศิ)
งามทิพย์
(ครูทิพย์)
อรอนงค์
(ครูติ๊ก)
จรัลยา
(ครูยา)
ดุษฎ์พงษ์
(ครูโจ้)
Nguyen ven thanh
ธนันพงษ์
(ครูเล็ก)
พีรณัฐ
(ครูเบส)
นเร
(ครูเร)
สิทธิศักดิ์
(ครูสิทธ์)
วิมลรัตน์
(ครูแอ๋ว)
วิภารัศมิ์
(ครูส้ม)
อภิญญา
(ครูเมย์)
จันทร์นวล
(ครูอ้าท)
ศิรมณี
(ครูแนน)
สุรีรัตน์
(ครูซูรี่)
สุปริยา
(ครูเปิ้ล)
วิชชุดา
(ครูแตง)
กรุณา
(ครูเชอรี่)
ศิริพร
(ครูต๊ะ)
ศิริพรรณา
(ครูณา)
กิตติมา
(ครูลูกเกตุ)
สัณฐิตา
(ครูจันทร์เจ้า)
วลัยธร
(ครูกิฟท์)
คนึงนิตย์
(ครูพอลล่า)
สมฤดี
(ครูนุ่น)
สำลี
(ครูเอ)
ณปภัส
(ครูก้อย)
จอมขวัญ
(ครูจอม)
ธัญธร
(ครูหนิง)
วิมาดา
(ครูโกโก้)

มินท์ฐิดา
(ครูเล็ก)
เพชรรัตน์
(ครูเพชร)
สุกัญญา
(ครูแนน)
กลัยากร
(ครูเชอรรี่)
นิตยา
(ครูบุ๋ม)
วราพร
(ครูวรา)
มนัสนันท์
(ครูเปิ้ล)
อัมพร
(ครูอ้อม)
วิโรจน์
(ครูโรจน์)
ประภา
(ครูภา)
หทัยทิพย์
(ครูแจ๊ส)
ธัญญภัสร์
(ครูดาว)
สุพัตรา
(ครูเบียร์)
ณภัชชา
(ครูพัด)
ภัทรา
(ครูภัทร)
ธนิดา
(ครูลี่)
ธีรานุช
(ครูสีจาง)

สมถวิล
(ครูหวิน)

วิมล
(ครูเหน่ง)
บุญเลิศ
(ครูไฮ้)
นัยรัตน์
(ครูปุ๊ก)
ปัทมาวดี
(ครูปุ๊ก)
วรรณเรียม
(ครูใจ)
เขมณัฏฐ์
(ครูเคท)
พรพรรณ
(ครูแนน)
ครูพีรธัช
(ครูโต้ง)
สิทธิชัย
(ครูตาล)
ดรรชนี
(ครูต๋อย)
เยาวเรศ
(ครูเยาว์)
จิรัชญา
(ครูนูนู่)
ธัญญลักษณ์
(ครูเจียบ)
ครูศิ
กิตติ์ชญาห์
(ครูแก้ม)
รุ่งทิพย์
(ครูตุ๊ก)
การะเกด
(ครูเกด)
นราศักดิ์
(ครูโจ๊ก)
วาสนา
(ครูก้อย)
ดวงดาว
(ครูดาว)
วรางคณา
(ครูมีนา)
เปรมสุดา
(ครูเปรม)
ครูโน
มนัสนันท์
(ครูบีซี่)
อัจฉราภรณ์
(ครูหนึ่ง)
วิภารัตน์
(ครูรัตน์)
อุจฉราภรณ์
(ครูโอ๋)
เกตุนภัส
(ครูแนน)
คัมภิรดา
( ครูเพริ์ล)
ครูเชอร์รี่
ลาวัน
(ครูเล็กซี่)
ณัฐกฤตา
(ครูก ล้วย)
ครูวรรณ
อาชวพล
(ครูเอ็กซ์)
ตรึงตรา
(ครูก้อย)
สมิทธา
(ครูดา)
ขนิษฐา
(ครูแหม่ม)
ทักษอร
(ครูหนูนา)
สายฝน
(ครูฝน)
ธนนท์
(ครูนนท์)
ณิชาภา
(ครูจู)
ณิชชา
(ครูจุ๊บ)
เขมกร
(ครูแอนนี่)
กุลคงสร
(ครเอ๋)
พลอยรวี
(ครูนุช)
นิตา
(ครูใจ)
ธิติยา
(ครูพร)

ธนภัทร
(ครูกบ)
สริพิตตรา
(ครูพิตต้า)
ภัทรกันยารัตน์
(ครูต้อม)
กัลยา
(ครูแนนนี่)
สิริมา
(ครูนิว)

Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com