ครูโยคะที่จบการศึกษา ปี 2016

อรัญญา
(ครููอร)
อรัญรัตน์
(ครููแก้ว)
เฉลิมขวัญ
(ครูขวัญ)
จินณีย์
(ครูจิณ)
กุณชลี
(ครูกุณ)
กัลยา
(ครูเอ)
ละมัย
(ครูมัย)
มีปภัค
(ครูเกด)
มณพิรา
(ครูมล)
นภาภรณ์
(ครูตุ๊ก)
นิตยา
(ครูหมี)
นุชนาฏ
(ครูนุช)
นัสฌาภัทร์
(ครูแคท)
ปัทมา
(ครูก้อย)
พรทิพย์
(ครูเจี๊ยบ)
สิริรัตน์
(ครูนก)
ตักษณวรรณ
(ครูข้าวโอ๊ต)
เบญจา
(ครูจ๊ะ)

เพ็ญสุรัศมิ์
(ครูเจนนี่)
กันติชา
(ครูเยาว์)
เยาวลักษณ์
(ครูตั๊ก)
เสาวนีย์
(ครูเอ)
กมล
(ครูเบียร์)
กันยทิตย์
(ครูโอ๋)
กัลยา
(ครูแก้ว)
กุลภาภร
(ครูโอ๋)
ณัฏฐริกา
(ครูรุ่ง)
พีระพล
(ครูคริส)
สุพิชชา
(ครูมะปราง)
นภัสสร
(ครูกา)
ศิริลักษณ์
(ครูหญิง)
อัญชลี
(ครูตุ๊กติ๊ก)
สินพัฒน์
(ครูก้า)
ดวงตา
(ครูจิว)
วิลาวรรณ
(ครูหน่อง)
สุธัญญา
(ครูมะเหมี่ยว)
ภิณญารัตน์
(ครูจี๊ด)
สกุลรัตน์
(ครูเอ)
ธนตพร
(ครูแจ็คกี้)
วนิดา
(ครูอี๊ด)
สุมนา
(ครูซุป)
ธัญญ์นิศา
(ครูน้ำผึ้ง)
อุไรวรรณ
(ครูมุ่ย)
วิราวรรณ
(ครูวีวี่)
สุทธิพร
(ครูอิงอิง)
สุนันทา
(ครูขวัญ)
สุกัญญา
(ครูหยง)
ณัฐฐามณี
(ครูอี๊ด)
ราตรีรัตน์
(ครูเอ๋)
ธราพัชร์
(ครูโซอี้)
วรรณา
(ครูนา)
ฐยาณิการย์
(ครูปุ้ม)
ฐิติพล
(ครูเดียร์)
พิรยา
(ครูเล็ก)
วีรวรรณ
(ครูเล็ก)
         
      นพชลัยย์
(ครูเล็ก)
นิจนารถ
(ครูหมู)
พิมพ์ณฏา
(ครูจ๋อม)
พัชรพรรณ
(ครูแจง)
ชัญญานุช
(ครูหมิง)
อัญชนา
(ครูแอน)
กองเกื้อ
(ครูแมว)
มาวุธ
(ครูวุธ)
ณฐมนต์
(ครูยุ้ย)
ภัทรภร
(ครูษา)
โชติกา
(ครูจิ๊บ)
ชุตินธร
(ครูกุ๋งกิ๋ง)
ขวัญพัฒน์
(ครูมด)
พรรณวดี
(ครูกิฟท์)
ปิยโชติี
(ครูหนุ่ม)
สายทอง
(ครูหนู)
เสาวลักษณ์
(ครูลักษณ์)
เสาวลักษณ์
(ครูแตงกวา)
สุภาพร
(ครูปุ๊)
ุวราลักษณ์
(ครูเทา)
ุวริษา
(ครูเชอรี่)
ุจีรนันท์
(ครูวิ)
ุเบญจมาภรณ์
( ครูเบนซ์ )
กนกพร
(ครู ฝน)
จริยา
(ครูอ้อย)
กรกันยา ภิญญดา
(ครูกุ้ง)
บุณยนุช
(ครูเล็ก)
ณัชชา
(ครูณัช)
เนตรนภา
(ครูนุ้ย)
แววมยุรี
(ครูอ้อม)
สุพัตรา
(ครูพัตร)
พิมพ์สุจี
สุชาดา
(ครูปู)
ศิริรัตน ธัญวรรณ ทัศนันท์ อัจฉรา
(ครูติ๋ม)
สุณิฏฐา
(ครูหยก)
ยุภาวดี
(ครูยุ)
พรทิพย์
(ครูแอ้ม)
ศิริมาส
(ครูปุ๋ม)
พชรภรณ์
(ครูแป้ง)
ศุภรัตน์
(ครูกวาง)
จันทิพา
(จูน)
กายติการ์
(ครูอ้อม)
สร้อยรัก
(ครูสร้อย)
กรองทอง
(ครูกรอง)
นงนุช
(ครูครีม)
จารุวรรณ
(ครูเบลล์)
สุวรรณรัตน์
(ครูนิว)
กัณฐ์มณี
(ครูกวาง)
สุชีลา
(ครูบัว)
ปิยธิดา
(ครูตาล
)
ศิริวรรณ
(ครูแอร์)
สุกัญญา
(ครูปุ๊ก)
นัทธ์กรณ์
(ครูกร)
สออง
(ครูออง)
ครูแอ๋ม บุญยง
(ครูเบนซ์
)
สมถวิล
( ครูขิง)
วาสนา
(ครูเอ)
วาสนา
(ครูแม๊ะ)
     
ธนากร
( ครูเจ)
สุภัสสรา
(ครูปุ้ย)
จันทร์เพ็ญ
( ครูโบว)์
     

Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com