เรียน โยคะ ที่อินเดีย

Yogacharya B.K.S. Iyenger Sri Nanda Kumar
Course Master

จัดคอร์สฝึก โยคะ ที่อินเดีย สไตล์ไอเยนคาร์ เจาะลึก โยคะ ตามปรัชญาอินเดียที่เมืองฤษีเกษในสไตล์ไอเยนคาร์
กำหนดการหลักสูตรการฝึกไอเยนคาร์ โยคะ ตามหลักสูตร
"Yogacharya B.K.S Iyengar"

- ปรัชญญา โยคะ อินเดีย ปราณายามะสู่สมาธิ
- ภาษาสันสกฤษเบื้องต้นสำหรับ ครูโยคะ
- เทคนิคการปรับสรีระเพื่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อชั้นลึกสไตล์ Iyengar
- มนตราโยคะบทสวดเพลงอินเดียกับการฝึก โยคะ
- การฝึก โยคะ แบบฉบับดั้งเดิมตามรอยท่าน บี.เค.เอส. ไอเยนคาร์
- เรียนรู้พร้อมท่องเที่ยวชมอารยะธรรมอันเก่าแก่แห่งลุ่มแม่น้ำคงคา และสถานที่
อันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอินเดีย

เดินทางวันที่ 2 - 14 ตุลาคม 2561
*ราคานี้รวม ค่าคอร์สโยคะ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าทำวีซ่า
ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่านำเที่ยวตามโปรแกรม

ราคา 58,000 บาท


ท่าอาสนะตามแบบฉบับท่าน บี.เค.เอส. ไอเยนคาร์


บรรยากาศภายในอาศรม (ห้องเรียนติดแม่น้ำคงคา)


สถานที่ท่องเที่ยวภายในโปรแกรม

อัคชดัมสถาน

วัดบไฮ เทวสถานลักษมีนารายัณ

ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ประตูสู่อินเดีย

Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com