หลักสูตรครูโยคะ ปี 2567/2024
เปิดรับสมัครแล้ว !!!
โทร. 02 634 4200 / 08 1826 8147 / 09 9213 9998

----------------------------------------------------------

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)
รุ่นเรียนวันเสาร์ เริ่ม 17 สิงหาคม 2567
รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม 2567

รุ่นเรียนวันจันทร์ - อังคาร เริ่ม 11 พฤศจิกายน 2567

--------------------------------------------------------
หลักสูตรครูโยคะสองภาษา 200 ชั่วโมง
รุ่นวันจันทร์ เริ่ม 19 สิงหาคม 2567
รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 23 กุมภาพันธ์ 2568

หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่นเรียนวันศุกร์ เริ่ม 4 ตุลาคม 2567

หลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 200 ชั่วโมง
เริ่มวันที่ 6 สิงหาคม 2567 - 28 กันยายน 2567


เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย

การันตีคุณภาพกว่า 19 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจาก 3 สถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากล YogaAlliance USA
Yoga Vidyagurugul India และ กระทรวงศึกษาธิการชมคลิปการเรียนครูโยคะขั้นสูง 300 ชม.
หลักสูตรครูโยคะ 300 ชม.

* โยคะขั้นสูงคือการฝึกสติขั้นสูง สติและสมาธินี้เราสามารถต่อยอด
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
* กลไกในร่างกายเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเมื่อเราฝึกโยคะขั้นสูงจะพบว่า
ร่างกายนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะ
เป็นไปได้ โดยผ่านขบวนการฝึกฝนอย่างถูกต้อง
* ท่าโยคะของเราจะพัฒนาได้ดีก็ต่อเมื่อเราได้ครูที่ดี
ครูที่มีความชำนาญ และครูผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ก็จะเติมเต็มให้เรามี
ทัศนคติที่ถูกต้องกับการฝึกโยคะและเติมเต็มท่าอาสนะในฝันที่
สมบูรณ์แบบให้กับเราได้
* ครูทุกคนพยายามจะสร้างทัศนคติที่ว่า ความคืบหน้าในท่าอาสนะ
ของเราจะดีขึ้นต้องผ่านความพยายามที่สม่ำเสมอ และความพยายามนั้น
จะต้องไม่หลงทาง ซึ่งเส้นทางในสายโยคะขั้นสูงครูผู้สอนได้ลองผิดลองถูก
ฝึกฝนจนชำนาญ จนนำสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดมาถ่ายทอดเป็นทางลัด
ให้กับเราได้ก้าวเดินตามอย่างสะดวกสบาย และอย่างสง่างาม
* การฝึกโยคะขั้นสูงจะสร้างการเรียนรู้เรื่องราวของโยคะในอีกหลายๆมิติ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างความเป็นมืออาชีพเติมเต็มให้เราเป็นครูโยคะ
ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
* มาเปิดใจเพื่อเปิดประสบการณ์ก้าวอีกขั้นในการเรียนรู้โยคะ
กับศาสตร์ขั้นสูง เติมเต็มให้เราเก่งยิ่งกว่าลึกซึ้งยิ่งขึ้น
* ครูทั้ง6ท่าน ครูสุขุม ครูทัศ ครูเบิร์ดมาสเตอร์โมหิต
มาสเตอร์ราหุล และครูชัช พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดความรู้
ในศาสตร์โยคะขั้นสูงด้วยความทุ่มเท ด้วยความรัก
ความเมตตา ความใส่ใจ และร่วมเคียงข้างไปกับเราสู่เป้าหมาย
และความสำเร็จ
* สิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือการจัดเวิร์คช็อปของเราท่ามกลางผู้คน
มากมายที่เข้าร่วม อยากให้เราถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับออกไป
และนั่นเป็นดัชนีชี้วัดในองค์ความรู้อย่างเต็มภาคภูมิในตัวเรา
* และสิ่งเหล่านี้คุณจะเติมเต็มมันได้ด้วยการเรียนใน
หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง 300 ชั่วโมง ที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ที่โรงเรียนบางกอกโยคะได้จัดสรรขึ้น
* เราพร้อมแล้ว ถ้าคุณพร้อม จองด่วน* ในปัจจุบันศาสตร์แห่งโยคะ ตอบโจทย์การมีสุขภาพกายใจที่สมดุล
แบบองค์รวม จนทำให้ผู้ฝึกโยคะผันตัวมาเป็นครูโยคะกันเป็น
จำนวนมาก

* ดังนั้นเพื่อให้ครูโยคะในเมืองไทย ได้มีการต่อยอด
ความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ ยิ่งขึ้น

* โรงเรียนบางกอกโยคะ จึงได้จัดทำหลักสูตร

ภาคทฤษฏี
- ปรัชญาโยคะอินเดีย
- กายวิภาค - สรีระวิทยาสำหรับครูโยคะขั้นสูง
- การเตรียมร่างกาย (รวมถึงการดูแลสุขภาพองค์รวม)

ภาคปฏิบัติ
- ปราณายามะขั้นสูง 
- มหาพันธะ 
- การฝึกกิริยาขั้นสูง
- การฝึกอาสนะขั้นสูง
- ทักษะการสอนการวอร์มร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมและป้องกันการบาดเจ็บ
- เทคนิคการใช้กล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นระบบประสาทในท่าโค้งหลัง
รวมถึงการสร้างกล้ามเนื้อไหล่ และซี่โครง(BackBend)
- เทคนิคป้องกันการบาดเจ็บ
- เทคนิคการใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและหลังล่าง ในท่าก้ม (Forward Bend)
- การร้อยเรียงท่า  การจัดทำซีรียส์การสอน และการสร้างไอเดียร์การจัดเวิร์คช๊อป

กำหนดการสอนของครู
- การสอนโดยทบทวนความเข้าใจ ปูพื้นตั้งแต่พื้นฐานอาสนะ
จนถึงการทำท่าขั้นสูง
- เทคนิคการวอร์ม
- ท่าอาสนะแบบ pose by pose
- วินยาสะ
- ซีรียส์ตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจและไอเดียร์แก่ผู้ฝึก
- รวมถึงประเมินความเข้าใจในซีรียส์สำหรับผู้ฝึก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้แบบองค์รวมและแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โยคะอย่างถูกต้องและลึกซึ้งได้ความเข้าใจที่ถูกต้องในท่าอาสนะและ
การฝึกปฏิบัติทันทรงประสิทธิภาพ ที่วัดผลเป็นรูปธรรมได้ ส่งเสริมให้
ผู้ฝึกเป็นมืออาชีพ สามารถปฏิบัติ  ทำกิจกรรมโยคะ และสร้าง
เวิร์คช๊อปได้


เรียนกับ 6 กูรูชื่อดังในเมืองไทย
ผู้มากประสบการณ์ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ

บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูตรครูโยคะ


ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ