หลักสูตรครูโยคะ ปี 2567/2024 และ 2566/2023
เปิดรับสมัครแล้ว !!!
โทร. 02 634 4200 / 08 1826 8147 / 09 9213 9998

----------------------------------------------------------

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)

รุ่นเรียนวันเสาร์ เริ่ม 2 มีนาคม 2567
รุ่นเรียนวันจันทร์ - อังคาร เริ่ม 11 มีนาคม 2567
รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 9 มิถุนายน 2567

--------------------------------------------------------
หลักสูตรครูโยคะสองภาษา 200 ชั่วโมง
รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 28 เมษายน 2567

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง ต่อเนื่อง
(สำหรับผู้มีเวลาจำกัด)

เริ่มวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2567

หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มวันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2567 และ 12 - 19 กรกฎาคม 2567

หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่นเรียนวันเสาร์ เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2567


เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย

การันตีคุณภาพกว่า 19 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจาก 3 สถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากล YogaAlliance USA
Yoga Vidyagurugul India และ กระทรวงศึกษาธิการ


โปรแกรมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูโยคะมืออาชีพ
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567

เพื่อเติมเต็มความมั่นใจสร้างความเข้าใจในการเป็นครูสอนโยคะ
เพื่อให้คุณก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพครูโยคะอย่างมีความสุข

ค่าใช้จ่าย 590 บาท
(รวมคู่มือ อาหารกลางวัน อาหารว่าง)


สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโปรแกรมความรู้โยคะอย่างเจาะลึก
โปรแกรม 1 วัน
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจก้าวสู่อาชีพครูสอนโยคะ
เติมเต็มความรู้ สร้างความ มั่นใจ ความเข้าใจ ให้คุณก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพ
ครูโยคะอย่างสมบูรณ์และมีความสุข
พบกับกูรูอินเดียและไทย ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ และวิถีทางการเป็น
ครูสอนโยคะมืออาชีพ
เนื้อหาในโปรแกรม
- มาทำความรู้จักศาสตร์แห่งโยคะตามตำราดั้งเดิมและวิถีการนำมาปรับใช้ในปัจจุบัน
- หัวใจของการฝึกสุริยนมัสการ
- การฝึกปราณายามะ/การล้างพิษแบบโยคี
- เรียนรู้ทำความเข้าใจการฝึกปฏิบัติท่าโยคะที่ถูกต้อง
- เรียนรู้เทคนิคการใช้กล้ามเนื้อเพื่อเสถียรท่าอย่างมั่นคงและแข็งแรง
- Option การป้องกันการบาดเจ็บ
- เทคนิคการพูดการสอนและการใช้ภาษาเพื่อก้าวสู่การเป็นครูโยคะมืออาชีพ
- คุณสมบัติการเป็นครูโยคะเพื่อก้าวสู่เส้นทางสายครูโยคะมืออาชีพ
- โปรแกรมแห่งความสำเร็จ ในอาชีพครูโยคะและการเปิดธุรกิจสตูดิโอสอนโยคะ
สิ่งที่ได้รับในวันงาน
- คู่มือการสร้างทักษะเพื่อเป็นครูโยคะมืออาชีพ
- บริการอาหารกลางวันและอาหารว่างฟรีในวันงาน
ค่าใช้จ่าย 590 บาท ( รวมคู่มือ อาหารกลางวัน อาหารว่าง )
สนใจสอบถามรายละเอียดโทร 02-6344200 / 099-2139998 / 081-8268147
www.bangkokyoga.com
ID Line : 0818268147
ID Line : bangkokyogaใครที่คิดจะก้าวเข้ามาเป็นครูโยคะโปรดฟังทางนี้ มีผู้คนจำนวนมากที่ฝึก
โยคะ และมุ่งหวังอยากมีสุขภาพกายใจ ที่สมดุลด้วยความตั้งใจด้วยความรัก
และ ศรัทธา จนนำไปสู่ความคิด ที่จะเปลี่ยนจากผู้ฝึกเป็นครูสอนโยคะ
เพื่อสร้างอาชีพและความสำเร็จในเส้นทางสายครูโยคะ โดยผู้ที่ต้องการ
ก้าวสู่ เส้นทางสายครูโยคะอย่าง สุขกาย สมดุลใจนั้น ต้องตระหนักในปัจจัย
หลายประการดังนี้

1) เตรียมตัว
คือ เตรียมความพร้อมด้านร่างกายโดยต้องฝึกฝนท่าอาสนะอย่างสม่ำเสมอ
อย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป เพื่อสร้างความแข็งแรงสมดุลร่างกาย ลมหายใจ
สร้างการเรียนรู้และเข้าใจในอาสนะแต่ละท่า สร้างความเข้าใจกับตัวเอง
สามารถบอกตัวเองได้ว่า รัก ศรัทธา มีความพร้อมทั้งกายใจและอยากทุ่มเท
ที่จะทำใน สิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จด้วยเจตจำนงค์ที่แน่วแน่
2) เตรียมใจ
การเป็นครูคือผู้สอน ผู้ถ่ายทอดวิชา ซึ่งมีความแตกต่างกับการเป็นผุ้เรียน
หรือผู้ฝึกในคลาส ดังนั้นจึงมีการเรียนรู้อย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ ในประสบการณ์ที่แปลกใหม่ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ และขั้นตอน
ในการฝึกสอนหน้าชั้นเรียน รวมถึงการทดสอบวัดผล ฝึกงานอย่างทุ่มเท
และใช้เวลา ครั้งแล้วครั้งเล่า จนเกิดทักษะความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เพื่อเป็นมืออาชีพ ซึ่งถ้าขาด เป้าหมายที่ชัดเจนขาดความเพียรพยายาม
หลายคนอาจท้อและถอดใจ
3) เตรียมข้อมูล

คือ เลือกสถาบัน โรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยสถานที่นั้นต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ
และยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการโยคะ รวมถึงได้รับการรับรองจาก
สถาบันที่เป็นมาตรฐานสากล หรือ สถาบันการศึกษา เช่น
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ Yoga Alliance (USA) คุณสมบัติและ แนวทาง
ของครูผู้สอน ตารางเรียน ระยะเวลาการเรียน ตำแหน่งที่ตั้งของ
สถานที่เรียน การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ

4) เตรียมความพร้อมเรื่องเวลา
ในหลักสูตรครูสอนโยคะ ระยะเวลาในการเรียนส่วนใหญ่ 5 – 8 เดือนและ
เรียนเต็มวัน ดังนั้นต้องเคลียร์ตัวเองเรื่องเวลา จัดตารางเวลาให้ดี
เพื่อไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนให้จบครบตามหลักสูตร
5) เตรียมความพร้อมเรืองการเงิน
เพราะสถาบันสอนหลักสูตรครูโยคะส่วนใหญ่จะมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นถึง
หลักแสน จึงจำเป็นต้องเลือกสถาบันที่ดี และที่เหมาะสมกับสถานภาพ
ทางการเงินของตัวเองด้วย
6) เตรียมจินตนาการ
มโนคติว่าเมื่อจบแล้วเราจะบริหารจัดการตัวเองอย่างไรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
ในวงการโยคะ มีงาน มีการดำเนินธุรกิจโยคะอย่างงดงาม ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้ที่จะก้าวเป็นครูสอนโยคะย่อมมีความมุ่งหวังการเติมเต็มความรู้ ความสุข
และอาชีพการสอน ดังนั้นจงมีเป้าหมายที่แน่วแน่ ไม่ย่อท้อ และพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอเพื่อการเป็นครูโยคะที่ประสบความสำเร็จ ทางเลือกสู่
การเป็นครูโยคะมืออาชีพ
ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ