อ.สุขุม สุขสมประสงค์ (ครูสุขุม) 

ส่วนสูง 172 ซ.ม. น้ำหนัก 54.5 ก.ก

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติโยคะ
- หลักสูตรครูโยคะ 100 ช.ม. สถาบันบางกอกโยคะ
- หลักสูตรโยคะขั้นสูง (Advance) สถาบันบางกอกโยคะ
- หลักสูตรโยคะขั้นสูง (Advance) 50 ช.ม. โยคะสุตรา

ประวัติการสอนโยคะ
- ครูสอนผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ แนวหฐโยคะ แอสตังก้าวินยาสะ
- ครูผู้สอนหลักสูตร YOGA TEACHER TRAINING 200 HR.
จากโรงเรียนบางกอกโยคะ
- ครูผู้สอนหลักสูตร ADVANCE YOGA TEACHER TRAINING 300 HR
จากโรงเรียนบางกอกโยคะ
- ได้รับความนิยมจากสถาบันโยคะชื่อดังมากมายในเมืองไทย ในการจัด
YOGA WORKSHOP สไตส์ BLACK BLAND

 

Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com