เพชรารัตน์ เจริญมิตร (ครูหญิง)
ประวัติการสอนโยคะ

- จบหลักสูตรครูสอนโยคะ 250 ชั่วโมง จาก Vidya Gurukul Nasik India
- จบหลักสูตร Yoga Teacher Training 200-hour
จากสถาบัน The Bodhi Yoga Center Rishikesh India E-RYT 200
(Yoga Alliance)

- จบหลักสูตร Yoga Therapy (โยคะบำบัด) จาก Yoga Vidya Gurukul Nasik India

- จบหลักสูตร Pre-Post Natal Teacher Training (หลักสูตรโยคะคนท้อง)
จาก Yoga Vidya Gurukul Nasik India
- ฝึกโยคะ Iyengar ที่เมือง Rishikesh India (ปี 2007 - 2015)

ผลงานที่ผ่านมา
เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรบุคลิกภาพสู้ความสำเร็จให้กับหน่วยงานต่าง ๆITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ