เพชรารัตน์ เจริญมิตร (ครูหญิง)


จบหลักสูตรครูสอนโยคะ 250 ชั่วโมง จาก Vidya Gurukul Nasik India

จบหลักสูตร Yoga Teacher Training 200-hour
จากสถาบัน The Bodhi Yoga Center Rishikesh India
E-RYT 200 (Yoga Alliance)


จบหลักสูตร Yoga Therapy (โยคะบำบัด)
จาก Yoga Vidya Gurukul Nasik India

จบหลักสูตร Pre-Post Natal Teacher Training (หลักสูตรโยคะคนท้อง)
จาก Yoga Vidya Gurukul Nasik India

ฝึกโยคะ Iyengar ที่เมือง Rishikesh India (ปี 2007 - 2015)

ผลงานที่ผ่านมา
เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรบุคลิกภาพสู้ความสำเร็จให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ


Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
ID LINE : 0818268147 FB : bangkokying
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com