อ.ทัศนวรรณ (ครูทัศ) 


ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท MSA จาก Notredame University ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติโยคะ
- จบหลักสูตร YOGA TEACHER TRAINING 200HR.
จาก สถาบันโยคะวิชาการ
- จบหลักสูตร YOGA TEACHER TRAINING 200HR.
จาก SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE
- จบหลักสูตร ADVANCE YOGA TEACHER TRAINING (RYS500)
จาก SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE
- จบหลักสูตร YOGA TEACHER TRAINING 200HR.
จาก ASTANGA VINYASA MISOR ประเทศอินเดีย

ประวัติการสอนโยคะ
- สอนหลักสูตร YOGA TEACHER TRAINING 200 HR
- สอนหลักสูตร ADVANCE YOGA TEACHER TRAINING 300 HR
ที่โรงเรียนบางกอกโยคะ

 

 Bangkokyoga School
ITF SILOMPALACE 17 Fl. ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500
E-mail : bangkok2ying@gmail.com
Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com