หลักสูตรครูโยคะ ปี 2567/2024
เปิดรับสมัครแล้ว !!!
โทร. 02 634 4200 / 08 1826 8147 / 09 9213 9998

----------------------------------------------------------

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง (ภาษาไทย)

รุ่นเรียนวันพุธ-พฤหัส เริ่ม 10 กรกฎาคม 2567
รุ่นเรียนวันเสาร์ เริ่ม 17 สิงหาคม 2567

รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม 2567
--------------------------------------------------------
หลักสูตรครูโยคะสองภาษา 200 ชั่วโมง
รุ่นวันจันทร์ เริ่ม 19 สิงหาคม 2567
รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 23 กุมภาพันธ์ 2568

หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง 300 ชั่วโมง
รุ่นเรียนวันศุกร์ เริ่ม 4 ตุลาคม 2567

หลักสูตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มวันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2567 และ 12 - 19 กรกฎาคม 2567

หลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 200 ชั่วโมง
เริ่มวันที่ 6 สิงหาคม 2567 - 28 กันยายน 2567เรา คือ โรงเรียนสอนหลักสูตรครูโยคะอันดับ 1 ของเมืองไทย

การันตีคุณภาพกว่า 19 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย

รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ
เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะ ทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจาก 3 สถาบันชื่อดัง
สถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากล YogaAlliance USA
Yoga Vidyagurugul India และ กระทรวงศึกษาธิการ


รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 9 มิถุนายนนี้ !!!รุ่นเรียนวันพุธ-พฤหัส เริ่ม 10 กรกฎาคม 2567
รุ่นเรียนวันเสาร์ เริ่ม 17 สิงหาคม 2567

รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม 2567

ราคา 49,000 บาท


หลักสูตรครูโยคะสองภาษา
เปิดรับสมัครแล้ว !!!

หลักสูตรนี้ เปิดปีละครั้ง / รับไม่เกิน 12 คนต่อรุ่น

รุ่นเรียนวันอาทิตย์ เริ่ม 28 เมษายน 2567
รุ่นวันจันทร์ เริ่ม 19 สิงหาคม 2567


ครูกุ๊ก ภาวดี คุ้มโชคไพศาล (ดาราวัยรุ่นชื่อดัง)
นักเรียนหลักสูตรครูโยคะสองภาษา
หนึ่งในความภูมิใจของโรงเรียนบางกอกโยคะ


หลักสูตรครูโยคะต่อเนื่อง 200 ชั่วโมง

วันที่ 6 สิงหาคม - 28 กันยายน 2567 (40 วัน)
เรียน อังคาร - เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์ และ จันทร์)
สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด/อยู่ต่างประเทศ/มีเวลาจำกัด


ราคา 55,000 บาท"ชม VDO รายละเอียดการเรียน"


โรงเรียนบางกอกโยคะ
สร้างคุณให้เป็นครูโยคะอย่างมืออาชีพ
รับรองหลักสูตรครูโยคะจากสถาบันโยคะนานาชาติ
" YogaAlliance USA และ กระทรวงศึกษาธิการ "
การันตีคุณภาพกว่า 19 ปี ผลิตครูผู้สอนโยคะ มาแล้วกว่า 3,000 คน
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตูดิโอโยคะกว่า 400 แห่งทั่วเมืองไทย


* หลักสูตรครูโยคะมาตรฐานอันดับ 1 ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
* สร้างความมั่นใจ หลักสูตรถูกออกแบบพิเศษ
* นำศาสตร์แห่งโยคะตามปรัชญาอินเดียดั่งเดิมผสมผสานกับปรัชญาชีวิต
* สนองตอบรูปแบบการฝึกโยคะสมัยใหม่
* สร้างมูลค่าเพิ่มแด่ครูโยคะร่วมสมัย
* สร้างคุณภาพสอนอย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างงดงาม


เมื่อจบแล้ว สามารถเข้ามาเพิ่มพูนทักษะและทบทวนความรู้ได้ตลอดชีพ

ก้าวสู่ความเป็นครูโยคะ มืออาชีพวันนี้ที่...โรงเรียนบางกอกโยคะ
หลักสูตรและวันเวลาเรียน

หลักสูตรครูโยคะ (ภาษาไทย) 200 ชั่วโมง
เวลา 09.00 - 16.00 น.

หลักสูตรครูโยคะ
(ภาษาไทย)
200 ชม.

49,000.-

พุธ-พฤหัส

10 กรกฎาคม 2567
หลักสูตรครูโยคะ
(ภาษาไทย)
200 ชม.

49,000.-

เสาร์

17 สิงหาคม 2567
หลักสูตรครูโยคะ
(ภาษาไทย)
200 ชม.

49,000.-

อาทิตย์

27 ตุลาคม 2567
หลักสูตรครูโยคะสองภาษา 200 ชั่วโมง
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หลักสูตร
ครูโยคะสองภาษา
200 ชม.

55,000.-

จันทร์

19 สิงหาคม 2567
หลักสูตร
ครูโยคะสองภาษา
200 ชม.

55,000.-

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2568
หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง 300 ชั่วโมง
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หลักสูตร
ครูโยคะขั้นสูง
300 ชม.

69,000.-

ศุกร์

4 ตุลาคม 2567

1. เพราะเราคือ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งโยคะอย่างลึกซึ้ง โดยมีทีมผู้บริหารและอาจารย์
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ลุ่มลึกชำนาญการด้านโยคะ กว่า 20 ปี ที่จบหลักสูตรู
ครูโยคะ
นานาชาติิจากสถาบันชั้นนำทั่วโลกสามารถจัดทำหลักสูตรครูโยคะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลักสูตรครูโยคะถูกดีไซน์เป็นพิเศษอย่างแตกต่างจากที่อื่นที่เปี่ยมคุณภาพ
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สอนอย่างเข้าใจ ผู้เรียนจะได้ความรู้และทักษะที่ใช้ได้จริง
3. มีการแนะแนวฝึกสอนก่อนออกภาคสนาม และมีสถานที่ให้ฝึกสอน เพื่อความเป็นมืออาชีพ
4. ผู้เรียนจะมีทักษะ เทคนิคการสอน และสามารถจัดโปรแกรมการสอน
ให้กับสมาชิก
ในอนาคตได้อย่างมั่นใจ
5. เมื่อจบหลักสูตรสามารถสอนได้จริงอย่างภาคภูมิมั่นใจ
6. มีงานรองรับเมื่อจบหลักสูตร
7. ให้คำปรึษาฟรี ในด้านประชาสัมพันธ์ การตลาดโยคะ การทำธุรกิจโยคะ
และ การเปิดสตูดิโอสอนโยคะ
8. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูโยคะ มีศักด์และสิทธิ์ ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งเมืองไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ Yoga Alliance (USA)


ในปัจจุบันสตูดิโอโยคะชั้นนำหลายแห่งต่างให้การยอมรับใน
ความ เป็นมืออาชีพและไว้วางใจ เลือกครูที่จบจากโรงเรียน
บางกอกโยคะเป็นผู้สอน ให้กับสมาชิกทั่วเมืองไทย

คุณจะได้อะไรในหลักสูตรครูโยคะ 200 ชม. ?
1. ความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ มีภาวะผู้นำ
กล้าแสดงออกมั่นใจ
2. คุณจะเป็นครูโยคะที่สอนเก่งมั่นใจ เข้าใจโยคะอย่างถูกต้อง
ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ สามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างรู้ลึก รู้จริง
ทำให้ผู้ฝึกมีคุณภาพกายจิต และคุณภาพชีวิตที่ขึ้น

3. สามารถออกแบบการสอนโยคะ เหมาะสมกับผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง
มีทักษะในการสังเกต
ผู้เรียนสามารถจัดระเบียบ ท่วงท่า โยคะ ให้กับผู้เรียน
อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดการบาดเจ็บ พัฒนาคุณภาพการฝึกของผู้เรียนได้
อย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์สรีระวิทยาโยคะมา
ประยุกต์ให้เกิด ประโยชน์แก่ผู้ฝึกและสามารถแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา
ด้านสุขภาพให้กับผู้ฝึกได้

4. มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวก ที่ใช้โยคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการเปิด
โลกทัศน์ สร้างวิถีแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิต
5. รู้หลักในการบริหารจัดการตลาด และดำเนินธุรกิจการเปิดสตูดิโอโยคะ
และเทคนิค การหางานเป็นครูสอน โยคะ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพอันทรง
เกียรติ ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับอย่างกว้างขวาง ภาคภูมิ มั่นใจ


เนื้อหาและการเรียนในหลักสูตร
การเรียนภาคทฤษฏี
1. กายวิภาคศาสตร์–สรีระวิทยา สำหรับครูโยคะ คุณจะได้รับการถ่ายทอด
เรื่อง Anatomy จากแพทย์เชี่ยวชาญที่มีทักษะการสอนมืออาชีพที่ได้
ทั้งสาระความสนุกและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2. ปรัชญาโยคะอินเดีย กำเนิดโยคะประวัติความเป็นมาข้อมูลโยคะทั้งอดีต
และปัจจุบัน
ทำให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึกระหว่างโยคะดั่งเดิมกับโยคะ
สมัยใหม่วิถีแห่งโยคะตามความเชื่อ ความศรัทธา และอารยธรรมอินเดียที่มี
ที่มาที่ไปอย่างเป็นหตุผล

3. อายุรเวทอินเดีย สำหรับครูโยคะโภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ การดำรงชีวิตที่
สมดุลเรียนรู้เรื่องธาตุต่าง ๆ เพื่อปรับวิถีการกิน การอยู่และการดำเนินชีวิตที่
เหมาะสมยั่งยืนสุขภาพดี
4. ภาษาสันสกฤต สำหรับครูโยคะ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจ สร้างครูโยคะ
ให้มีความน่าเชื่อถือน่าศรัทธา
5. เทคนิคการสอน การถ่ายทอดและการปฏิบัติตัว เพื่อเป็นครูโยคะที่
ประสบความสำเร็จ
การเรียนภาคปฏิบัติ
1. เจาะลึกในท่าอาสนะและเทคนิคการสอน โยคะใน 4 รูปแบบหลัก
อย่างลึกซึ้ง
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนว ศิวะนันทะ หฐโยคะ
กุณฑาลิณีโยคะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตร์โยคะแนว อัษฏางคโยคะ ไอเยนคาร์
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว วินยาสะ
- เทคนิคและการเรียนรู้ศาสตรโยคะแนว หยิน โยคะ
2. การฝึกท่าสุริยะนมัสการ ในรูปแบบดั่งเดิมและสมัยใหม่แบบประยุกต์
5 รูปแบบ
3. การหายใจแบบโยคี
- ปราณายามะ 8 แบบ, อนุโลมะ-วิโลมะ การหายใจอย่างโยคีสมบูรณ์แบบ
- การฝึกสมาธิ ,การกำหนดจิต,ภาวนา ,การสวดมันตรา
- การผ่อนคลายอย่างลึก
4. การล้างพิษแบบโยคี (กิริยา), การปรับสมดุลด้วย มุทรา – พันธะ
5. ศาสตร์การสอน โยคะบำบัด โยคะสมาธิ โยคะนิทรา โยคะเด็ก ผู้สูงวัย
สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย

6. เทคนิคการเป็น ครูโยคะ มืออาชีพ
- การนำเสนอหน้าชั้นเรียนอย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการออกแบบโปรเกรมการสอน โยคะ ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
- การจัดท่วงท่าและระเบียบร่างกายให้กับผู้ฝึกอย่างถูกต้อง
- การส่งพลังปราณให้สมาชิกเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการจัดท่าเชื่อมต่ออย่งลงตัวและได้รับประโยชน์สูงสุด
- การประยุกต์ท่าอาสนะและการพลิกแพลงท่า
- เทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อประกอบการหายใจ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
สำหรับท่าโยคะในฝัน
- การออกแบบการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน ที่มีข้อจำกัดหรือปัญหาสุขภาพ
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- การใช้ภาษาพูดอันทรงพลังในการสอนโยคะ
- การฝึกสอนจริงภาคสนาม
- การทบทวนท่าและผลัดกันสอนจริงในคลาสฝึก
- การวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย สิ่งที่ต้องปรับปรุงในการสอนของครูฝึกใหม่
ให้เป็นมืออาชีพ
- การวิเคราะกรณีศึกษาของผู้ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของครูโยคะ
- เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจโยคะ
- การเขียนใบสมัคร การแนะนำตัว และเทคนิคการสมัครงานในสตูดิโอโยคะ
- การเปิดสตูดิโอโยคะ การทำการตลาดที่ประสบควมสำเร็จประวัติครูผู้สอนในหลักสูตร
YOGA TEACHER TRAINING
บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ

เพชรารัตน์
เจริญมิตร
(ครูหญิง)

ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนบางกอกโยคะ
บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ
อ.เอกอุไรรักษ์
บุญธนาศิลาโรจน์
(ครูเอก)

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางกอกโยคะ

บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ
Master Mohit ทัศนวรรณ
(ครูทัศ)
ดวงกร
(ครูแอ๊บ)
วริยา
(ครูแคลร์)
บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ บางกอกโยคะ หลักสูครครูโยคะ
สุเนตรา
(ครูตุ๊กตา)
สุขุม
(ครูสุขุม)
ธงไชย
(ครูเบิร์ด)
ธนนท์
(ครูนนท์)ภาคทฤษฎี

กายวิภาคศาตร์สรีระวิทยา
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 


ปรัชญาโยคะอินเดียดั้งเดิมและโยคะร่วมสมัย
 การฝึกหายใจ ปราณายามะ สมาธิ กิริยา การล้างพิษแบบโยคี
การฝึกมุทรา พันธะ
 ภาคปฏิบัติ

การสอนแนวหฐโยคะ
( Hatha Yoga )
 


การสอนแนวแอสตังก้าโยคะ
( Ashtanga Yoga )
 การสอนแนววินยาสะโยคะ
( Vinyasa Yoga )

 การสอนแนวพาวเวอร์โยคะ
( Power Yoga )
 เทคนิคการสอนโยคะเด็ก โยคะคนท้อง โยคะผู้สูงวัย
 เทคนิคการฝึกสอนหน้าชั้นเรียนอย่างมืออาชีพ
   ให้คำปรึกษาเรื่องการตลาดและการเปิดสตูดิโอสอนโยคะ
   พิธีรับใบประกาศนียบัตรครูอิ๊ก นิภรณ์ พสุธารชาติ
"ชีวิตที่เปลี่ยนไป...เมื่อคนตัวตึง กลายมาเป็นครูสอนโยคะ"ITF SILOMPALACE 17 Fl.
ROOM 308-311 SIROM ROAD
SURIYAWONG BANGRAK BANGKOK 10500

E-mail : bangkok2ying@gmail.com

Tel. 02-634-4200, 081-826-8147, 099-213-9998
Copyright @2013, www.bangkokyoga.com

เรียนเป็น
ครูโยคะ
BANGKOK
YOGA
Workshop
ดีดี
แนะนำ
การเป็น
ครูโยคะ